Ako nám darovať 2% z dane z príjmu?

Ak vám daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí 
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. 

2. Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. (V prílohe  nižšie už vyplnené s našimi údajmi, stačí len stiahnuť a vytlačiť.)

3. Do 31. marca 2023 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§ 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19) pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak s tým nechcete mať robotu, prineste to k nám, pošleme to za vás. 

Ak si daňové priznanie podávate sami:

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

ÚDAJE ZDRUŽENIA
Názov: Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a Frankofónneho sveta Topoľčany
Právna forma: Občianske združenie
Sdlo: Pribinova 
Orientačné čslo: 14
PSČ: 95501  
Obec: Topoľčany
IČO: 42042569

Príloha: už predvyplnené vyhlásenie.


Ďakujeme
VAŠE SSPF

Dovolíte nám používať cookies? Cookies sú údaje, ktoré prehliadač ukladá pri prezeraní stránok. Bez nevyhnutných cookies by stránka nefungovala. Analytické pomáhajú zlepšovať obsah nášho webu. Vďaka personalizovaným cookies prispôsobujeme stránku priamo pre vás. Marketingové používame na účely marketingu a cielenie reklám. Váš súhlas je pre nás dôležitý, aby sme vám vedeli ponúknuť čo najlepší obsah.

Detailnejšie nastavenie:

Ochrana osobných údajov a cookies