Nový výbor SSPF v Topoľčanoch

Zľava: Mgr. Jozefína Bujnová, Mgr. Hana Mikulská, Vít Štefanec, nová prezidentka Hana Fabriciová, Mgr. Jana Hupková. 

30. výročie SSPF

25 rokov Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska

a frankofónneho sveta

Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska
a frankofónneho sveta Topoľčany

Assotiation Slovaque des amis de la France et de la francophonie Topoľčany

Kde nás nájdete? 

Pribinova ulica 14
Topoľčany

(Dom politických strán oproti Modráku, na 1 poschodí)

Naše ciele:

  • Rozvíjanie priateľských vzťahov a spolupráce občanov Slovenska a Francúzska.
  • Podporovanie vzájomného poznania života, kultúry, histórie a tradícií obyvateľov Slovenskej a Francúzskej republiky (frankofónnych krajín).
  • Podporovanie a prezentácia kultúrnych, športových aktivít, ekonomických a politických vzťahov medzi mestami a regiónmi obidvoch štátov.
  • Rozvoj vzájomných kontaktov s podobnými organizáciami v partnerských mestách a regiónoch.
  • Sprostredkovanie prezentácie francúzskej kultúry, záujmových aktivít a športu na Slovensku.
  • Rozvíjanie kultúr Francúzska (frankofónnych krajín) a Slovenska popri rešpektovaní ich odlišností so zdôrazňovaním spoločného kultúrneho dedičstva.
  • Spolupráca so školami v regiónoch partnerských miest pri organizovaní spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí, vzdelávacích aktivít, sprostredkovaní študijných a výmenných pobytov študentov vo Francúzsku a na Slovensku s dôrazom na jazykové vzdelávanie a podporu interkulturálnych vzťahov.
  • Spolupráca a výmena skúseností s ďalšími domácimi a medzinárodnými organizáciami, inštitúciami a osobnosťami na podporu horeuvedených aktivít.

Výbor:

Prezidentka SSPF
Hana Fabriciová

Výkonný výbor
Mgr. Hana Mikulská
Mgr. Jozefína Bujnová
Mgr. Jana Hupková 
Vit Štefanec

Kontrolný výbor
Ing. Jaroslava Sitárová
Blažena Vaculčíková
Emíla Boháčiková

Dovolíte nám používať cookies? Cookies sú údaje, ktoré prehliadač ukladá pri prezeraní stránok. Bez nevyhnutných cookies by stránka nefungovala. Analytické pomáhajú zlepšovať obsah nášho webu. Vďaka personalizovaným cookies prispôsobujeme stránku priamo pre vás. Marketingové používame na účely marketingu a cielenie reklám. Váš súhlas je pre nás dôležitý, aby sme vám vedeli ponúknuť čo najlepší obsah.

Detailnejšie nastavenie:

Ochrana osobných údajov a cookies