Assotiation Slovaque des amis de la France et de la francophonie Topoľčany.


 • Členská schôdza

 • Milé členky, milí členovia SSPF Topoľčany, dňa 27. septembra 2021 o 17:00 hod. 
  sa uskutoční členská schôdza SSPF, na ktorú vás srdečne pozývame. 
 • Program:
 • 1. Vyhodnotenie zájazdu na Francúzsku riviéru v auguste 2021.
  2. Zápis do kurzov FJ v roku 2021/2022.
  3. Návrhy na ďalšiu činnosť (Korzika a iné).
  4. Platenie členského príspevku.
  5. Príprava na voľby do výboru SSPF v januári 2022.
  6. Ostatné.