Assotiation Slovaque des amis de la France et de la francophonie Topoľčany.  • Vzhľadom na aktuálnu situáciu s korona vírusom a jeho vplyvom na možnosti cestovania sa všetky plánované zájazdy v roku 2021 rušia.