Návšteva francúzskeho Veľvyslanca v našom Klube, 7.12.2012

Predvianočná Viedeň, november 2012

Mojmírovce, 13. júla 2012, oslava dobytia Bastily

Zámky na rieke Loire až po jej ústie v Saint Nazaire : 2.-11.8.2012

Verona - Padova - Lignano : 27. - 30.7.2012

Z letnej činnosti SSPF

Francúzsky ples 2012

Turistika máj 2012 Bojná - Valy