30. výročie SSPF25 rokov Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska

a frankofónneho sveta 
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska

a frankofónneho sveta Topoľčany

Assotiation Slovaque des amis de la France et de la francophonie Topoľčany


 • Kde nás nájdete? 

 • Pribinova ulica 14
  Topoľčany

  (Dom politických strán oproti Modráku, na 1 poschodí)
 • Naše ciele:

 • Rozvíjanie priateľských vzťahov a spolupráce občanov Slovenska a Francúzska.
 • Podporovanie vzájomného poznania života, kultúry, histórie a tradícií obyvateľov Slovenskej a Francúzskej republiky (frankofónnych krajín).
 • Podporovanie a prezentácia kultúrnych, športových aktivít, ekonomických a politických vzťahov medzi mestami a regiónmi obidvoch štátov.
 • Rozvoj vzájomných kontaktov s podobnými organizáciami v partnerských mestách a regiónoch.
 • Sprostredkovanie prezentácie francúzskej kultúry, záujmových aktivít a športu na Slovensku.
 • Rozvíjanie kultúr Francúzska (frankofónnych krajín) a Slovenska popri rešpektovaní ich odlišností so zdôrazňovaním spoločného kultúrneho dedičstva.
 • Spolupráca so školami v regiónoch partnerských miest pri organizovaní spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí, vzdelávacích aktivít, sprostredkovaní študijných a výmenných pobytov študentov vo Francúzsku a na Slovensku s dôrazom na jazykové vzdelávanie a podporu interkulturálnych vzťahov.
 • Spolupráca a výmena skúseností s ďalšími domácimi a medzinárodnými organizáciami, inštitúciami a osobnosťami na podporu horeuvedených aktivít.
 • Výbor:

 • Prezidentka SSPF
  Mgr. Jarmila Godálová
 • Výkonný výbor
  Mgr. Jarmila Godálová
  Ing. Eleonóra Braná
  Ing. Marián Vargic
  Ing. Edita Kubinská
  Gabriela Tomaškovičová
 • Kontrolný výbor
  Ing. Jaroslava Sitárová
  Ing. Mária Mackovičová
  Blažena Vaculčíková