Benátky, 4. - 6. 3. 2011

Naši francúzski priatelia Thiérry a Christophe na Klíži u Saskových, máj 2011

Alpy 2011

Na Žibricu z Podhorian apríl 2011

Plavba loďou po Dunaji do Rakúska 2010